LELKI ÉS MENTÁLIS EGÉSZSÉG …

A pillanatnyi lelki állapotot az adott pillanatban bennünk lévő érzések halmazaként írjuk le. A pozitív pszichológia tudományterülete fókuszál a pozitív érzésekre (az egyén elégedett a múltjával, boldog a jelenben, és reménykedik a jövőben), a pozitív egyéni tulajdonságokra (az egyén erősségei és erényei), valamint a pozitív intézményekre (emberi közösségi példák) (Bagdy, 2015).

Lelki egészségünk rendkívül sok összetevős tényezővel járul hozzá ÖnMAGunk egészséges egyensúlyához.

Hiszen önMAGunk központja, a kiindulópont, ha úgy tetszik. Ha a megértés kedvéért a lelket MAG-nak, önMAGunk esszenciájának tekintjük, akkor világossá válik a következő magyarázat.

A lélek tehát olyan, mint az atommag, holisztikus EGÉSZségünk ( testi-lelki-szellemi szempontból) pedig az atommal megegyező komplex, többtényezős és többdimenziós egység. Ahogyan ott keringenek az atommag körül az elektronok, lelkünk = önMAGUNK eszenciája körül szintén ott cirkulálnak az ebben az életben megélt pozitív és negatív irányultságú a környezetből származó minket ért behatások és saját elménk kreálta gondolataink, hiedelmeink, melyek emberi testünkben bonyolult biokémiai folyamatok révén manifesztálódnak, vagyis megélt érzésekként megjelennek önMAGunkban, testi tüneteket produkálva.

A Theta Healing technika nagyszerűsége abban rejlik, hogy egyfajta külső, tudatos energetikai behatás (tanúsítás) révén az önMAGunk körül „keringő”nem megfelelő energetikájú, és kevéssé pozitív irányultságú behatásokat és gondolatokat átalakítja és megfelelő előjellel látja el, melynek kapcsán  a testünkben végbemenő élettani és biokémiai folyamatok is más vegyületek előállítására késztetik szervezetünket, miközben hormonháztartásunk egyensúlyba kerül és egy homeosztatikus belső egyensúly állapotába kerülünk a lélekből, a mentális elméből kiindulva testileg is. Maradva az atomos példánál az atommag körül keringő különböző elektronpályán lévő elektronok spinjét (irányát- előjelét) és energiáját változtatva, az elektronok képesek a megfelelő pályára beállni, ezáltal egy stabil, egyensúlyi állapotban lévő atomot létrehozni. Tudatos odafigyeléssel, akaratunk révén mindannyian képesek vagyunk ennek az egyensúlynak a folyamatos balanszírozására, helyreállítására a megfelelő technikák és módszerek segítségével. Hogy kinek milyen módszer működik az egyénfüggő, mi tudunk mutatni egyet a bizonyítottan működőképes technikák közül….

A pillanatnyi szellemi, vagy mentális egészségi állapotot a pillanatnyi gondolatok összességeként definiáljuk.

A szociálpszichológia tudományterülete definiálja nagyon pontosan az egyének társadalomban betöltött szerepeit, szereptanulási folyamatait, szerepkonfliktusait (Csepeli, 2014). Kiinduló modellünkben a szociálpszichológia ezen alapjaira, valamint Hidvégi et al. (2015) egészségfogalmára építünk. A mentális betegségek növekvő tendenciája indokolja a modellben való megjelenését és az egészségügyi stratégiában és rendszerekben való kezelését (pl. Frasheri & Dhamo, 2016).

Konzultációt kérek!